Album 11

Lễ ký Thoả thuận MOU tổ chức sự kiện giữa Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng thư ký ITU Mr Zhao

The MOU signing ceremony  between Minister Nguyen Manh Hung and ITU Secretary General Mr Zhao