Building the digital world. Together.

INTRODUCTION

ITU DIGITAL WORLD 2021, do Chính phủ Việt Nam đồng đăng cai, diễn ra dưới dạng sự kiện trực tuyến với hàng loạt các cuộc tranh luận Diễn đàn cấp cao (tháng 9 – tháng 11), Bàn tròn cấp Bộ trưởng (12 – 14/10), Giải thưởng DNVVN và các Lớp học và Triển lãm Ảo (12 tháng 10 – 12 tháng 11).
Triển lãm Ảo cung cấp đầy đủ các khu chức năng, bao gồm không gian Gian hàng Quốc gia, phòng triển lãm chuyên đề, các gian hàng kinh doanh và không gian kết nối. Đây là cơ hội để khám phá các chiến lược, dự án và sáng kiến CNTT-TT quốc gia từ khắp nơi trên thế giới – và kết nối với các công ty công nghệ lớn thông qua các gian hàng, bài thuyết trình và mạng

REGITER NOW AS

NATIONAL PAVILIONS

National Pavilions featuring projects, initiatives and technological developments from around the world, multimedia content and live interaction.
National Pavilion showcases are available now.

National Pavilions có các dự án, sáng kiến và phát triển công nghệ từ khắp nơi trên thế giới, nội dung đa phương tiện và tương tác trực tiếp.
Hiện đã có các phòng trưng bày National Pavilion

More National Pavilion

BUSINESS BOOTHS

Virtual Industry Stands from Viet Nam, the ASEAN region and around the world bring you innovative products and services, multimedia content and live interaction.

Business Booth showcases are available now

Trụ sở Công nghiệp ảo từ Việt Nam, khu vực ASEAN và trên toàn thế giới mang đến cho bạn các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, nội dung đa phương tiện và tương tác trực tiếp.

Hiện đã có các gian trưng bày của Business Booth

MORE BUSINESS BOOTHS

MINISTERIAL ROUNDTABLES AND FORUM SESSIONS

ITU Digital World 2021 will look at three important aspects of digital transformation: infrastructure, policy and accelerator.
Join us for a series of panel debates and Ministerial Roundtables as we explore the new realities of digital transformation and take a fresh look “Building the digital world. Together.”
ITU Digital World 2021 sẽ xem xét ba khía cạnh quan trọng của chuyển đổi kỹ thuật số: cơ sở hạ tầng, chính sách và bộ tăng tốc.
Hãy cùng chúng tôi tham gia một loạt các cuộc tranh luận của ban hội thảo và Bàn tròn cấp Bộ trưởng khi chúng tôi khám phá những thực tế mới của chuyển đổi kỹ thuật số và có một cái nhìn mới mẻ về “Xây dựng thế giới kỹ thuật số. Cùng nhau”.

Nhà Tài Trợ

Nhà tài trợ thông tin tài chính : Tạp chí gia đình và trẻ em Việt Nam
SEE MORE!